Szanowni Państwo, prosimy o uzupełnienie poniższych danych oraz zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie.
Po zapoznaniu się prosimy o ich akceptację oraz wybór sposobu płatności.
Dane wycieczki
Wycieczka Sylwester W Wilnie
Termin wycieczki 2023-12-30 - 2024-01-01
Nazwa firmy Biuro Podróży Travis
Koordynator Irena Król
Cena wycieczki 690.00 zł / os.
Termin pierwszej raty 2023-12-10 ( 200.00 zł )
Termin drugiej raty 2023-12-26 ( 490.00 zł )
Termin trzeciej raty 2023-12-26 ( 0.00 zł )
Dane zamawiającego
Faktura zostanie wysłana na wskazany adres email 3 dni po zakończeniu wyjazdu.
Uczestnicy